Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Teachers update- Identity & the four Animals - Biodanza med Unni Heim

7. mai 2022

Vi kan endelig igjen invitere til en hel helg med Biodanza!
(English below)
Biodanza workshop i Oslo 23-24 april 2022
klokken 11-19 lørdag og klokken 11-17 søndag

Identity and the four Animals

Denne helgen er for alle dere som allerede har en del erfaring med biodanza, og som ønsker å vekke instinktene igjennom de fire dyrene; tigeren, slangen, flodhesten og hegren.

I biodanza inviterer vi til å utvikle vår identitet og våre iboende potensial. Vi har mange inngangsporter til dette. 

En av dem er via de fire dyrene.

Tigeren (ild) representerer vår evne til å stå opp for oss selv, til å beskytte liv, til å våge å være uenig, til å vise hvem vi er, til å være i vår kraft uten å skade. Her står instinktet fight-flight sentralt, forflytning, for å stå fram som en egen identitet. 

Slangen (jord) representerer vår evne til transformasjon, til sensualitet, til å være følende og sansende tilstede i våre relasjoner, til å dykke ned og inn, og til å være i verden igjennom materie. Her står intinktet for å bli sett, for seksualitet, for tiltrekning og nytelse sentralt. 

Flodhesten (vann) representerer det som kalles vårt gregarian instinkt. Dette er instinktet for å være i gruppe, til å nyte det vanlige livet sammen med flokken vår. 

Hegren (luft) representerer vår eksistensielle reise, å se verden i perspektiv, å åpne hjertet og vingene for vår livsreise fullt og helt. Her finner vi instinktet for migrasjon, instinktet for enhet og for ekspansjon av bevissthet. 

PS: Dersom du er biodanzalærer eller elev som har påbegynt metodedelen ved en biodanzaskole, så kan du også bli med på didaktisk læring lørdag 7. mai. Der går vi metodisk igjennom helgen, og flere alternative danser vil bli presentert.  Denne ekstra dagen holdes online 7. mai klokken 10-17. Undervisningen online blir tatt opp, sånn at du også får tilgang til dette materialet via nettet i ettertid. Du må være med på workshopen i april for å kunne være med i mai.  

Helgen arrangeres av Biodanza Unni Heim i samarbeid med Norsk Biodanzaskole. 

Språk: Vi bruker engelsk som undervisningsspråk dersom det er nødvending. Ellers bruker vi norsk. 

Pris bare workshop 23-24 april: kr 1500

Pris både workshop og ekstra metodedag 7. mai kr 2000 (dette er bare mulig for elever og lærere ved/fra en Biodanzaskole). 

Har du ikke så mye erfaring med biodanza, men føler et sterkt ønske om å delta 23-24 april? Ta kontakt og så finner vi ut sammen om dette kan passe likevel. Send en epost til Unni på unni@biodanza.no

We can finally invite you to a whole weekend with Biodanza in Oslo!

We have chosen the amazing and classical part of biodanza

 

Identity & the four Animals

Video description: (89) Biodanza workshop - Identity & the four Animals Oslo April 23-24 2022 - YouTube

Oslo 23-24 April 2022 at 11-19 Saturday and at 11-17 Sunday
Location: Dancify, Eikenga 11, 0579 Oslo

 

This weekend is for all of you who already have experience with Biodanza, and who want to awaken or integrate the instincts through the four animals; the tiger, the snake, the hippopotamus and the heron.

In Biodanza we invite you to develop our identity and our inherent potential. We have many gateways to this.

One of them is through the four animals and our instincts.

The instincts are inherited intelligence that aims to take care of and strengthen a living organism.

The tiger (fire) represents our ability to stand up for ourselves, to protect lives, to dare to disagree, to show who we are, to be in our power without harm. The instinct for fight-flight is central here. It also affects our ability to move, to be vigilant and to stand out as a separate identity.

The snake (earth) represents our ability to transform, to sensuality, to be feeling and sensing present in our relationships, to dive in and out, and to be in the world through matter. Here the instinct to be seen, for sexuality, for attraction and pleasure is central. The snake is also related to medicine and mystery.

 

The hippopotamus (water) represents what is called our gregarian instinct. This is the instinct to be in a group, to enjoy the ordinary life with our flock.

Heron (air) represents our existential journey, to see the world in perspective, to open the heart and wings of our life journey fully and completely. Here we find the instinct for migration, the instinct for unity and for the expansion of consciousness.

 

The tiger and the hippopotamus strengthen our horizontal development, while the snake and the heron strengthen our vertical development.

We want to awaken these (and other) qualities on an individual, relational and collective level.

 

Here you can see a 7 minutes video about this work:

Biodanza workshop - Identity & the four Animals Oslo April 23-24 2022 - YouTube

 

Language: We use English as the language of instruction.

The weekend is arranged by Biodanza Unni Heim in collaboration with the Norwegian Biodanza School.

 

 

Price workshop 23-24 April: NOK 1500

 

(PS: If you are a biodanza teacher or a student who has started the methodology at a biodanza school, you can also join didactic learning on Saturday 7 May. We will methodically go through the weekend, and several alternative dances will be presented. This extra day will be held online May 7 at 10-18: 30. The teaching online will be recorded, so that you can also access this material online afterwards. You must attend the workshop in April to be able to participate in May.)

Price both workshop and extra method day 7 May: NOK 2000

 

 

Who can attend the workshop April 23-24?
If you have experience with biodanza, and want to explore these sites, you are most welcome. We use all the seven methodological tools that are central to biodanza: music, the group, integrated movements, vivencia, contact and touch, trance and expanded consciousness.

Do you not have much experience with biodanza, but feel a strong desire to participate April 23-24? Get in touch and we will find out together if this can fit anyway.

 

PåmeldingBilletter

Vivencia: 1.500 kr

Vivencia og didaktisk kurs: 2.000 kr

7.mai: 500 krDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn