Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

TROMSØ - Somos medicina - We are medicine - Biodanza workshop with Unni Heim

10. april 2022

Adresse: Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø

Velkommen til en transformativ Biodanza workshop med Unni Heim i Tromsø
(English below)
Søndag 10. april klokken 11 - 18
Habibi dansestudio, Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø

Somos Medicina - We are Medicine

Denne dagen inviterer jeg oss til å rette fokus mot våre iboende helbredende krefter.

Mange av oss ser akkurat nå at strukturer endres rundt oss, vi ser at mørket kommer til overflaten, og det er tilsynelatende store motsetninger som søker å manifesteres.

Mange av oss ser også at vi bor på en ufattelig vakker, klok, vis, magisk og dyrebar planet. Vi ser at vi mennesker også er del av dette vakre og dyrebare.

Transformasjon er en del av livssyklusen overalt; både i universet, i våre samfunnsstruktur og i våre emosjoner.

Vi er en del av den store syklusen av liv, død og gjenfødsel.
Vi er en del av skapelsen.
Vi er en del av planetens medisin. 

La oss starte med oss selv.

La oss tillate at strukturer endres.
La oss tillate oss å føle.
La oss se, erfare og sanse oss selv med uskylden til et nyfødt barn.
 
Alt dette blir mulig når vi også tillater oss å høre til,
når vi erfarer oss selv igjennom sansene og ikke bare med vår mentale kapasitet,
når vi våger å gi slipp på den vi tror vi er,
når vi lener oss inn i livsenergien, kjærligheten og lyser vi er en del av.
Nøkkelord:
Heling, livsglede, transformasjon, aksept, eksistensiell kreativitet og spiritualitet.
Hvem kan delta?
Alle som føler tiltrekning til dette temaet, og som ønsker å koble seg dypere med seg selv, andre og livet som helhet er velkommen. 
Adresse:
Habibi dansestudio, Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø
Pris:
Normal: Kr 1100
Early bird ved betaling før 29. mars: kr 800 
Påmelding: Bruk skjemaet på denne siden. 

Om læreren Unni Heim:
Unni er grunnlegger av Biodanza og Norsk Biodanzaskole i Norge. Hun har undervist regelmessig i over 15 år, de siste årene også internasjonalt (blant annet i Sverige, England, Irland, Tsjekkia, Slovenia, Sør-Afrika, Nederland, Frankrike, Italia, Bali). I tillegg har hun bakgrunn som transpersonlig psykoterapeut (psykosyntese) og er utdannet sivil ingeniør fra NTNU (tidligere NTH).
"Min spirituelle åpning skjøt fart i 2000 da jeg måtte endre på absolutt alt i livet mitt. Siden den gang har mye av min tid gått til en kontinuerlig helings- oppdagelsesreise av hva det vil si å være menneske. Denne reisen gir dyp mening, ny energi og jeg føler på takknemlighet hver eneste dag for at jeg får oppleve alt dette. Jeg vet at livet kan kjennes smertefullt. Og jeg vet at det ligger gaver og venter på oss under hver sten; gaver som åpner nye dører vi ikke ante fantes."
English (Google translate): 

Welcome to a transformative Biodanza workshop with Unni Heim in Tromsø

Sunday 10 April at 11 - 18

Habibi dance studio, Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø 

Somos Medicina - We are Medicine

This day I invite us to focus on our inherent healing powers.

Many of us see right now that structures are changing around us, we see that darkness (and light) is coming to the surface and there are apparently great contradictions that seek to manifest.

Many of us also see that we live on an unbelievably beautiful, wise, wise, magical and precious planet. We see that we humans are also part of this beautiful and precious.

Transformation is part of the life cycle everywhere; both in the universe, in our social structure and in our emotions.

We are part of the great cycle of life, death and rebirth.

We are part of creation.

We are part of the planet's medicine.

Let's start with ourselves.

Let us allow structures to change.

Let us allow ourselves to feel.

Let us see, experience and sense ourselves with the innocence of a newborn child. 

All this becomes possible when we also allow ourselves to belong,

when we experience ourselves through the senses and not just with our mental capacity,

when we dare to let go of who we think we are,

when we lean into the life energy, love and light we are a part of.

 

Keywords:

Healing, joy, transformation, acceptance, existential creativity and spirituality.

 

Who can participate?

Anyone who feels attracted to this topic, and who wants to connect more deeply with themselves, others and life as a whole is welcome.

 

Address:

Habibi dance studio, Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø

 

Price:

Regular price 1100 NOK

Early bird price if signing in before March 29: 800 NOK

Registration: Use the form on this page. 

About the teacher Unni Heim:

Unni is the founder of Biodanza and the Norwegian Biodanza School in Norway. She has taught regularly for over 15 years, in recent years also internationally (including in Sweden, England, Ireland, the Czech Republic, Slovenia, South Africa, the Netherlands, France, Italy). In addition, she has a background as a transpersonal psychotherapist (psychosynthesis) and has a degree in civil engineering from NTNU (formerly NTH).

 

"My spiritual opening took off in 2000 when I had to change absolutely everything in my life. Since then, much of my time has been spent on a continuous healing journey of discovery of what it means to be human. This journey makes deep sense, new energy and I feel grateful every single day that I get to experience all this. I know that life can feel painful. And I know that there are gifts waiting for us under every stone; gifts that open new doors we never knew existed. "

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn