Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

in POLAND Biodanza workshop with Unni Heim ~ Abundance ~ living our universal creative and loving power

Fra 4. mars 2023
til 5. mars 2023

Welcome to biodanza workshop in Szczecin, Polan. Scroll down for english description. The workshop will be led in english and translated into polish.
Obfitość – czerpanie z naszej uniwersalnej kreatywności i siły miłości.
Serdecznie zapraszamy na weekendowe warsztaty z Unni Heim z Norwegii.
Biodanza zaprasza nas do przyjęcia życia; odkrywania i uwolnienia naszego potencjału życiowego. On żyje w nas i czeka na impuls by się narodzić
Jesteśmy słońcem i księżycem.
Jesteśmy wiatrem i deszczem.
Mamy w sobie tą samą moc, która napędza wszechświat.
Ten warsztat jest zaproszeniem do obudzenia i połączenia naszych potencjałów, naszych marzeń i naszych instynktów.
To zaproszenie do odkrywania bogactwa w prostocie i poddania się siłom, które nami kierują.
Jest to zaproszenie do przyjęcia naszego własnego ziarna życia – do uhonorowania naszego życia i istotnych dla nas pragnień.
To zaproszenie do zjednoczenia naszej dzikości, naszej subtelności, naszych korzeni i naszych skrzydeł.
Połączenie jest niezbędne w tej podróży:
głębokie połączenie ze sobą samym, połączenie z innymi i połączenie z całością.
To połączenie integruje nas z erosem, kosmiczną kreatywnością i miłością.
Witacie w przebudzonej obfitości – tańcu życia.
Prowadząca – Unni Heim
Unni jest ciepłą i wrażliwą facylitatorką, nauczycielką, trenerką i terapeutką, która swoją przygodę z biodanzą rozpoczęła w 2004 roku.
Dorastała na północy Norwegii pod zorzą polarną oraz bogatą i potężną przyrodą, ale większość dorosłego życia spędziła w Oslo lub na całym świecie. Od 2000 roku odbywa głęboką transformację, zarówno prywatnie, jak i zawodowo.
Pracuje w pełnym wymiarze godzin z biodanzą, medytacją i rozwojem człowieka i została zaproszona do nauczania w kilku krajach Europy Wschodniej, Południowej, Środkowej i Północnej, a także w Afryce Południowej i na Bali.
Jej największą pasją jest łączenie ludzi, aby wspierać naszą głębszą życiową podróż.
Unni jest także założycielką Biodanzy w Norwegii oraz założycielką i współdyrektorką Norsk Biodanzaskole (szkoły szkolącej nowych nauczycieli biodanzy).
Wydarzenie odbywa się pod patronatem Polskiej Szkoły Biodanzy SRT.
Warsztat odbędzie się w języku angielskim i będzie tłumaczony na żywo na język polski.
koszt:
500 zł - early birds przy zapisie do 15 stycznia
600 zł - do 15 lutego
650 zł – po 15 lutym
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 200zl na numer konto który podam w wiadomości prywatnej.
Pozostała kwota, w zależności od terminu wpłaty, w gotówce dla osób ze Szczecina, dla osób przyjezdnych na w/w konto.
Zapisy: Tamaya Świerczyńska tel. 571 096 896, lub mailowo biuro.life@gamil.com
ENGLISH: 
Warmly welcome to this weekend workshop with Unni Heim from Norway.

Abundance – living our universal creative and loving power

Biodanza invites us to embrace life; to discover our life potential and set if free.

Everything lives inside of us, and is waiting to be stimulated and born.
We are the sun and the moon.
We are the wind and the rain.
We have inside of us the same powers that drives the universe.
This workshop is an invitation to connect and awaken our potential, our dreams and our instincts.
It is an invitation to discover richness in simplicity, and to surrender to the forces that drives us.
It is an invitation to embrace our own seed of life – to honor our life and our essential desires.
It is an invitation to unify both our wilderness, our subtleness, our roots and our wings.
Connection is essential on this journey:
Connection to deeply to ourselves, connection to others and connection to the totality.
This connection is our integration with eros, cosmic creativity and love.
Welcome to awaken abundance – the dance of life.
cost:
PLN 500 - early birds when registering until January 15
PLN 600 - until February 15
PLN 650 – after February 15
The workshop will be led by Unni Heim
Unni is a warm and sensitive facilitator, teacher, trainer and therapist, and started with biodanza in 2004.
She grew up in the North of Norway under the Aurora Borealis and the rich and powerful nature, but has lived most of her adult life in Oslo or around the world. Since the year 2000, she has been on a deeply transformative journey, both personally and professionally.

She works full time with biodanza, meditation and human development, and has been invited to teach in several countries in Eastern-, Southern-, Central- and Northern Europe as well as South Africa and Bali.
Bringing people together to support our deeper life journey is her greatest passion.
Unni is also the founder of Biodanza in Norway, and she is the founder and co-director of Norsk Biodanzaskole (the school training new biodanza teachers).

If you live outside of Poland, write to @Anna Maria Bąba, anna_baba7@hotmail.com

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn