Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Biodanza workshop with guest teacher Alejandro Balbi Toro

Fra 25. november 2023
til 26. november 2023

Adresse: Eikenga 11, 0579 Oslo

(English below)

Velkommen til biodanza workshop med gjestelærer Alejandro Balbi Toro

Levende i livet

~ frihet, livsutfoldelse og felleskap ~

Dancify, Eiksenga 11, 0579 Oslo (GRATIS PARKERING)
Lørdag 25. november klokken 11:00 – 19:00 og
Søndag 26. november klokken 11:00- 17:00
 

Ord kan ikke beskrive denne helgen. Den må erfares. På samme måte som livet selv.

Alejandro har en unik måte å vekke deltakerne til liv, til å stimulere og integrere de ulike delene i oss til større frihet, helhet, vitalitet, sanselighet, ekspansjon av bevissthet, kjærlighet og ikke minst kreativitet.

Med liv i sentrum a livet åpnes nye muligheter, våre opprinnelige krefter vekkes til liv; sider ved oss som venter på å få folde seg ut. 

Og med liv i sentrum kan vi styrke båndet til oss selv, til andre og til helheten, nærende bånd som setter oss fri og som gir energi, glede og dyp mening. 

Levende. Nå. Alltid.

Varmt velkommen!

Workshopen holdes på engelsk.

Max 60 deltakere. 

 

Pris: 
Normal pris: Kr 1500
Super-early-bird innen 18. september: Kr 1200
Early-bird innen 24. oktober: kr 1300

 

Påmelding via skjemaet på denne siden. Der kan du betale depositum kr 300 med kort, faktura eller vipps. 

 

Om fasilitatoren Alejandro Balbi Toro:

Alejandro er født og oppvokst i Argentina. Han startet å praktisere biodanza da han var 4 år, og i veldig ung alder ble han også ferdigutdannet biodanzalærer (Uteksaminert fra Biodanza School of Buenos Aires (EBBA) i 1999).

Han er en internasjonalt ettertraktet biodanzalærer, og har undervist på alle de fem kontinentene. I tillegg til å undervise voksne, så er han verdenslederne innen Biodanza for barn og ungdom med mer enn ti års erfaring innen det belgiske utdanningssystemet, i tillegg til å ha undervist klasser med barn i forskjellige land rundt om i verden.

Alejandro bor nå i Belgia, og opprettet «School of Biodanza SRT» i Liège i 2004. I dag leder han «School of Biodanza i Brussel». Med sin unike kreativitet og dynamikk leder han sine kurs og grupper basert i biosentriske verdier (som setter livet i sentrum), affektive og inspirasjon.

Alejandro er barnebarnet til Rolando Toro Araneda, skaperen av "Biodanza"-systemet og har derfor alltid hatt biodanza nært tilgjengelig. Han har alltid vært dypt forankret i dans, og er helt dedikert til det. Han er spesielt anerkjent for sin mestring av felt som musikk ("Anthropology of music and dance"), biosentrisk utdanning (spesielt i grenen "Biodanza for barn og unge") og bevegelse.

ENGLISH: 

Welcome to the biodanza workshop with guest teacher Alejandro Balbi Toro

LIVE ALIVE


Freedom, development of life and community

Dancify, Eikenga 11, 0579 Oslo
Saturday 25 November at 11:00 - 19:00 and
Sunday 26 November from 11:00 to 17:00

Words cannot describe this weekend. It must be experienced. In the same way as life itself.

Alejandro has a unique way of bringing the participants to life, of stimulating and integrating the various parts of us to greater freedom, wholeness, vitality, sensuality, expansion of consciousness, love and not least creativity.

With life at the center of life, new possibilities open up, new original powers are brought to life, sides of us that are waiting to be unfolded.

And with life at the centre, we can strengthen the bond to ourselves, to others and to the whole, nourishing bonds that set us free and that give energy, joy and deep meaning.

Alive. Now. Always.

Warm welcome!

Price:
Normal price: NOK 1500
Super-early-bird by 18 September: NOK 1200
Early bird by 24 October: NOK 1300

Registration via the form on this page. There you can pay a deposit of NOK 300 by card, invoice or tip.

About the teacher: 

Alejandro Balbi Toro was born and raised in Argentina. He started practicing biodanza when he was 4 years old, and at a very young age he also became a fully qualified biodanza teacher (Graduated from the Biodanza School of Buenos Aires (EBBA) in 1999).
He is an internationally recognized biodance teacher, and has taught on all five continents. In addition to teaching adults, he is the world leader in Biodanza for children and youth with more than ten years of experience within the Belgian education system, as well as having taught classes with children in various countries around the world.
Alejandro now lives in Belgium, and established the "School of Biodanza SRT" in Liège in 2004. Today he leads the "School of Biodanza in Brussels". With his unique creativity and dynamism, he leads his courses and groups based on biocentric values (which put life at the center), affective and inspirational.
Alejandro is the grandson of Rolando Toro Araneda, the creator of the "Biodanza" system and has therefore always had biodanza close at hand. He has always been deeply rooted in dance, and is completely dedicated to it. He is particularly recognized for his mastery of fields such as music ("Anthropology of music and dance"), biocentric education (especially in the branch "Biodanza for children and young people") and movement.

PåmeldingBilletter

Deposit biodanza Alejandro: 300 krDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn