Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

reSource - Biodanza Summer retreat at Dharma Mountain

Fra 18. juli 2024
til 21. juli 2024

Adresse: Dharma Mountain, Hedalsveien, Nes i Ådal, Valdres

reSource Biodanza sommer retreat på Dharma Mountain

(english text below)

fra 18:30 torsdag 18 Juli 2024
til 14:00 søndag 21 Juli 2024
ledet at Unni Heim

Vi er så heldige å ha fått plass på Dharma Mountain denne sommeren, og jeg er glad for å kunne invitere deg til biodanza sommer-retreat etter flere år med pause fra dette. 

Tema denne gangen er reSource. 

Betydningen til dette ordet er veldig spennende:
re (igjen)
source (kilde).
Altså «å koble på kilden igjen». 

For meg er dette en tilstand eller følelse der jeg hviler med dype røtter i meg selv, og samtidig har direkte tilgang til kreativitet, vitalitet, sanselighet, følelsesliv (på godt og vondt) og opplevelse av å være del av noe større. En følelse av bliss, takknemlighet, aksept, mening og fundamental livsglede. 

Ønsker du å utforske dette i deg?

Velkommen med på denne 4-dagers retreaten!

Med biodanza som metode danser vi oss nærmere og nærmere kilden som er inni oss, mellom oss, rundt oss og i alt.

   

- Kom hjem i den naturlige vitaliteten, spontaniteten, kraften, energi, friheten, gleden, hvilen og søvnen. Det mest basale, som samtidig påvirker så mye annet i våre liv.

- Bli inspirert av den kreative- og skapende strengen i oss som er kilde til en uendelighet av muligheter, men som også lengter etter å velge retning og uttrykke bestemte sider i oss. Oppdag at du er medskaper av ditt liv (skaperen, skapelsen og det skapte).

- Ta bolig i kroppen som en nærende, sansende organisme, med de magnetiske kreftene som lever i møtet med andre.

- Omfavn den indre verdenen av følelser og emosjoner, og oppdag invitasjonen om å leve fra kjærlighet.

- Bli ett med livet som vi er del av, naturen, elementene, det mystiske og arketypene… ja universet selv.

  

Jeg har holdt mer enn 30 workshops, kurs, retreats og grupper på Dharma Mountain i løpet av de siste 14 årene.  Og det er en glede å invitere dere til 4 magiske dager på dette vakre stedet. I tillegg til beliggenheten nært en liten innsjø, gressletter, skog, elv og omkranset av høye, solide fjell, så er stedet veldig godt ivaretatt rent estetisk med skjønnhet, blomster, kunst osv hvor øyet måtte se.

Maten er også aldeles nydelig.

Opplegg: 

På Dharma Mountain har vi flere steder der vi kan ha våre sesjoner;

1. inne i den fantastisk vakre salen med utsikt til fjellene og naturen og topp lydanlegg.

2. ute i The Forest Temple som er en tre-platting midt i skogen, også den med fantastisk musikkanlegg

3. Ute på gresset eller i nær skog uten musikk

Vi kommer til å bruke alle disse tre stedene, litt avhengig av været og prosessen vi er i.

De fleste sesjonene blir med musikk, men du vil også oppleve en til to sesjoner uten musikk ute.

Vi starter torsdag kveld med felles kveldsmåltid etterfulgt av vår åpningssesjon.

De neste to dagene har vi en sesjon før lunsj og en etter lunsj.

I tillegg vil vi ha aktivitet en av kveldene. 

Søndag har vi en avsluttende sesjon på formiddagen, og vi har felles lunsj før avreise.

Biodanza-sesjonene vil bygge på hverandre for å tilrettelegge neste steg, og for å støtte oss på veien, og været vil avgjøre når vi har sesjoner ute og når vi er inne. Selv om det er fint vær vil noen sesjoner være inne.   

Mellom sesjonene vil du ha tid til å nyte omgivelsene, ta et bad i den friske elva, sove, gå tur, dele dype samtaler eller lek og latter med andre, eller sitte i kontemplativ stillhet... du velger og kan finne en god flyt som styrker og nærer.

Vi har vakre rom og miljø å boltre oss på også mellom sesjonene både inne og ute. 

Pris:

Enkeltrom Kr 5460 (mat/opphold) + kr 1500 (hele kursopplegget) = Kr 6960

Dobbeltrom eller hems 4524 (mat/opphold) + kr 1500 (hele kursopplegget) = Kr 6024

Telt (medbrakt eget telt) Kr 3696 (mat/opphold) + kr 1500 (hele kursopplegget) = Kr 5196

Early bird-pris før 1. juni 2024: 

*NB! Ved påmelding etter 1. juni går prisen opp med Kr. 600 pr person.

Du må ha betalt depositumet innen 1. juni for å få Early Bird-pris.

 

Depositum kan ikke refunderes*

* Med mindre vi må kansellere på grunn av nasjonale restriksjoner og regler, vil alt bli betalt tilbake.

 Resten av betalingen må betales innen 10. juli.

Hva er inkludert i avgiften?

  • Alle sesjonene
  • Overnatting i 3 netter
  • Rengjøring av hytta ved avreise
  • Varmt kveldsmåltid på ankomstdagen
  • Frokost, varm lunsj og kveldsmåltid fredag og lørdag
  • Frokost og varm lunsj på søndag
  • Kaffe og te i pausene

  For å registrere deg vennligst bruk skjemaet for å betale depositumet (kr 600).

Mer om stedet Dharma Mountain:

Retreaten foregår midt i vill natur med fjell, elver, trær og frisk luft på vakre www.dharmamountain.com i Hedalen.

Her vil du nyte deilig mat laget av varmt og omsorgsfullt personale. Selve stedet inviterer til indre kontakt, hvile, vitalitet, harmoni og fred.

Du vil sove i hytte. Hver hytte har to eller tre soverom. Hvert rom har to senger (bilde 1) Det vil være to personer i hvert rom med mindre du bestiller for enkeltrom.

 

Hver hytte har også én hems/loft (bilde 2) med plass til én person.

Betaler du for delt rom kan du også velge å sove på hemsen i hytten (madrass på gulvet) En pr hems, i hver hytte. Gi oss beskjed hvis du er interessert i dette alternativet.

Hver hytte har eget bad. Og hver hytte har sitt eget kjøkken. Så selv om dere får servert mat i hovedhuset, så har du mulighet til å ha med ekstra på hytta.

 

Adresse:
Dharma-fjellet
Hedalsvegen 1220, 3528 Hedalen
(+ 47) 94 89 10 10
Slik kommer du deg dit:
Dharma Mountain ligger ca 2 timers kjøring sør-vest for Oslo. 
Du kan gå med bil eller buss - Valdressekspressen med buss til Nes i Ådal og taxi den siste lille biten videre.

 

Fasilitatoren: 

Unni er en varm og følsom tilrettelegger, space-holder og terapeut.

Hun vokste opp i Nord-Norge under midnattssola, nordlyset og magiske mørke vintre, men mesteparten av hennes voksne liv har hun bodd i Oslo eller i utlandet. 

Siden år 2000 har hun vært på en dypt transformerende reise, både personlig og profesjonelt,
Fra en internasjonal karriere innen telekommunikasjon på 90-tallet, via livstruende sykdom, jobber hun nå på fulltid med dans, meditasjon og menneskelig utvikling. 

Å bringe mennesker sammen for å støtte vår dypere livsreise er hennes største lidenskap.

Hun er utdannet sivilingeniør, psykosynteseterapeut og biodanzalærer.
I 2004 grunnla hun Biodanza i Norge, og åpnet Norges førte biodanza ukesgruppe i 2007. 2011 grunnla- og åpnet hun Norsk biodanzaskole. 

I dag er hun en internasjonalt anerkjent biodanzalærer og inviteres jevnlig til å undervise og fasilitere i flere land rundt omkring i verden. Hun har utdannet de aller fleste biodanzalærerne i Norge, og har selv ledet biodanza ukesgrupper, kurs og workshops i 17 år. 

Hvem kan bli med?

Vi ønsker å skape en retreat der vi kan dra best mulig nytte av den fantastiske biodanza metoden. Det er en fordel at du allerede har litt erfaring med biodanza. 

Kjenner et ønske om å være med, men mangler erfaring med biodanza? Ta kontakt, så finner vi sammen ut om dette likevel kan passe! Kanskje er dette perfekt for deg likevel!

Det er en forutsetning at du er rusfri og ved stabil psykisk helse og har sunn evne til selvregulering både når du er alene og sammen med andre.

 

Undervisningsspråk:

Klassene holdes i sin helhet på engelsk dersom vi har med deltakere som ikke snakker norsk.
Dersom vi bare er norsktalende deltakere, vil klassene i sin helhet holdes på norsk.

ENGLISH:

reSource Biodanza summer retreat at Dharma Mountain
from 18:30 on Thursday 18 July 2024
to 14:00 Sunday 21 July 2024
facilitated by Unni Heim

 

We are so lucky to have been given the opportunity to organize a retreat at Dharma Mountain this summer, and I am happy to be able to invite you to the biodanza summer retreat after several years of taking a break from this.

The theme this time is reSource.

The meaning of this word is very interesting:

re (again)
source (source).
In other words, "reconnecting to the source".

For me, this is a state, or feeling, where I rest with deep roots in myself, and at the same time have direct access to creativity, vitality, sensuality, emotional life (for better or worse) and the experience of being part of something bigger. A feeling of bliss, gratitude, acceptance, meaning and fundamental joy of life.

Do you want to explore this within you?

Welcome to this 4-day retreat!

With biodanza as a method, we dance our way closer to the source that is inside us, between us, around us and in everything.

- Come home to the natural vitality, spontaneity, power, energy, freedom, joy, rest and sleep. The most basic, which at the same time affects so much else in our lives.

- Be inspired by the generating- and creative strings in us which is the source of an infinity of possibilities, and also the capacity to choose a direction and express certain sides in us. Discover that you are a co-creator of your life (the creator, the creation and the created).

- Take up residence in the body as a nourishing, sentient organism, with the magnetic forces that live in the encounter with others.

- Embrace the inner world of feelings and emotions and discover the invitation to live from love.

- Become one with the life, nature, the elements, the mysterious and the archetypes... yes, the universe itself.

 

I have conducted more than 30 workshops, courses, retreats and groups at Dharma Mountain over the past 14 years. And it is a pleasure to invite you to 4 magical days in this beautiful place. In addition to the location close to a small lake, grassland, forest, river and surrounded by high, solid mountains, the place is very well looked after aesthetically with beauty, flowers, art etc. wherever the eye can see.

The food is also absolutely delicious.

How will the retreat unfold?

At Dharma Mountain we have several places where we can have our sessions;

1. inside The Satsang room, a fantastically beautiful hall with a view of the mountains and nature and with great sound system.

2. out in The Forest Temple which is a wooden platform in the middle of the forest, also this one with a fantastic sound system.

3. Out on the grass or in a nearby forest without music

 

We will use all three of these places, depending on the weather and the process we are in.

Most of the sessions will be with music, but you will also experience one or two sessions without music outside.

 

We start on Thursday evening with a joint evening meal followed by our opening session.

The next two days we have a session before lunch and one after lunch.

In addition, we will have an activity one of the evenings.

On Sunday we have a closing session in the morning, and we have lunch together before departure.

The biodanza sessions will build on each other to facilitate the next step, and to support us on the way. The weather will also determine when we have sessions outside and when we are inside. Even if the weather is nice, some sessions will be inside.

Between sessions you will have time to enjoy your surroundings, take a bath in the fresh river, sleep, walk, share deep conversations or play and laugh with others, or sit in contemplative silence... you choose and can find a good flow which strengthens and nourishes.

We have beautiful rooms and environments to relax in between sessions, both inside and outside.

 

Price:

Single room NOK 5460 (food/accommodation) + NOK 1500 (entire course program) = NOK 6960

Double room or loft 4524 (food/accommodation) + NOK 1500 (entire course) = NOK 6024

Tent (bring your own tent) NOK 3,696 (food/accommodation) + NOK 1,500 (entire course program) = NOK 5,196 

Early bird price before 1 June 2024:

*NB! When registering after 1 June, the price increases by NOK. 600 per person.

 

You must have paid the deposit by 1 June to get the Early Bird price.

Deposit is non-refundable*

* Unless we have to cancel due to national restrictions and regulations, everything will be refunded.

 

The rest of the payment must be paid by 10 July.

What is included in the fee?

All the sessions

Accommodation for 3 nights

Cleaning of the cabin on departure

Hot evening meal on the day of arrival

Breakfast, hot lunch and evening meal on Friday and Saturday

Breakfast and hot lunch on Sunday

Coffee and tea during breaks

To register, please use the form to pay the deposit (NOK 600).

 

More about the place Dharma Mountain:

The retreat takes place in the middle of wild nature with mountains, rivers, trees and fresh air at beautiful www.dharmamountain.com in Hedalen.

Here you will enjoy delicious food prepared by warm and caring staff. The place itself invites inner contact, rest, vitality, harmony and peace.

You will sleep in a cabin. Each cabin has two or three bedrooms. Each room has two beds. There will be two people in each room unless you book for a single room. Each cabin also has one loft/loft with room for one person.

Each cabin has its own bathroom. And each cabin has its own kitchen. So even if you are served food in the main house, you have the opportunity to bring extra to the cabin.

 

Address:
Dharma Mountain
Hedalsvegen 1220, 3528 Hedalen
(+ 47) 94 89 10 10

 

How to get there:

Dharma Mountain is located approximately 2 hours' drive south-west of Oslo.

You can go by car or bus - Valdressekspressen by bus to Nes in Ådal and taxi the last little bit further.

 

The facilitator:

Unni is a warm and sensitive facilitator, space-holder and therapist.

She grew up in northern Norway under the midnight sun, the northern lights and magical dark winters, but most of her adult life she has lived in Oslo or abroad.

Since the year 2000, she has been on a deeply transformative journey, both personally and professionally,

From an international career in telecommunications in the 90s, via life-threatening illness, she now works full-time with dance, meditation and human development.

Bringing people together to support our deeper life journey is her greatest passion.

She is a trained engineer, psychosynthesis therapist and biodance teacher.

In 2004 she founded Biodanza in Norway, and opened Norway's leading biodanza weekly group in 2007. In 2011 she founded and opened Norwegian Biodanza School.

Today she is an internationally recognized biodance teacher and is regularly invited to teach and facilitate in several countries around the world. She has trained the vast majority of biodanza teachers in Norway, and has herself led biodanza weekly groups, courses and workshops for 17 years.

 

Who can join?

We want to create a retreat where we can make the most of the wonderful biodanza method. Therefore, it is an advantage if you already have some experience with biodanza.

Feel a desire to join in, but lack experience with biodanza? Get in touch, and we will find out together whether this can still be suitable! Maybe this is perfect for you after all!

It is a prerequisite that you are drug-free and in stable mental health so that you have healthy self-regulation when being with yourself and with others.

PåmeldingBilletter

Deposit Biodanza summer: 600 krDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn